Spoločné trasenie

MFK Bochum: Spoločné trasenie –  medzi Augsburgom a Žilinou

30. 7. / 18.00 / Nová synagóga, Schody online happening

  Ako môžeme byť spolu, keď okupujeme rôzne miesta, priestory, zemepisné šírky, dĺžky, výšky aj nížky? MFK Bochum ťa pozýva spoločne sa triasť. Happening vstupuje do videoeseje MFK Bochum: Thinking within Moving, ktorá si kladie otázku Ako môžeme byť spolu a vytvárať spojenectvá inak? Trasenie môže byť každodenným cvičením, špekulatívnym tréningom vzájomnej spätosti s ľudskými, inými-ako-ľudskými telami, anorganickým a organickým. Trasením sa rozvibrujú naše tkanivá, baktérie aj tekutiny, častice v atmosfére, ktoré nás obklopujú, kmitaním emitujeme elektróny... Trénujeme vedomú komunikáciu v našich a medzi našimi telami, utužujeme súdržnosť a predstavujeme si budúcu neohraničenú spolupatričnosť. Nejde o osamelú prax. Pridaj sa a tras sa.