Stratégia FPU 20-25: Tanec

Stratégia FPU 20-25: Tanec

25.7., 12.00 Nová synagóga

Verejnoprávny Fond na podporu umenia (FPU) štyri roky výrazne poskytuje prostriedky na aktivity v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Zaviedol množstvo programov, výrazne rozšíril okruh žiadateľov/iek, no rovnako aplikoval nové nástroje na podporu individuálnych umelcov/kýň, či teoretikov/čiek. Počiatky svojho pôsobenia potrebuje v danej chvíli prehodnotiť, aby vedel lepšie nastaviť podpornú činnosť pre ďalšie roky. Pre tento účel má slúžiť aj Stratégia FPU 20-25, ktorá by mala zadefinovať  strednodobé smerovanie a priority FPU. Súčasťou prípravy tohto dokumentu budú stretnutia s tými, ktorí v jednotlivých oblastiach umenia a kultúry pôsobia, zaujímajú sa o ne alebo sa k nim potrebujú vyjadriť. V rámci festivalu Kiosk bude prebiehať workshop zameraný na oblasť tanca, na ktorý sa záujemcovia vopred prihlasujú.

Prihlásiť sa na workshop môžete vyplnením dotazníka tu.