T.I.T.S.

There is Something in the Air

no language barrier
poetický tanec dychom a dýchajúci muzikál

Tri telá tancujú, spievajú a dýchajú. Vdychujú chvejúci sa kolobeh života a vydychujú pieseň naliehavosti, súčasne z minulosti a budúcnosti. Oslavou ľudskosti nám pripomínajú životnú silu, ktorá nás oživuje a premieňa. Dovoľujú zaznieť hlasu potešenia aj bolesti z bytia na tejto planéte. Vedení sú prirodzene vlastným vnútrom, inštinktom a intuíciou.

V tejto audiovizuálnej tanečnej performancii sa T.I.T.S. hrajú s dychom. Vedome kontrolujú svoje vlastné dýchanie tak, aby ovplyvnilo ich fyzický, mentálny alebo dokonca emocionálny stav. Hľadajú spôsoby ako ho zhmotniť prostredníctvom tela, zvuku a obrazu.

Autorský tím: T.I.T.S. – Nela H. Kornetová, Jaro Viňarský, Matthew Rogers, Jan Husták & Björn Hansson
Performeri: Nela H. Kornetová, Jaro Viňarský, Matthew Rogers
Vizuál: Nela H. Kornetová & Jan Husták
Zvuk: T.I.T.S. & Björn Hansson
Koprodukcia: SKOK!, T.I.T.S., Rezi.Dance, Stanica Žilina – Záriečie, Studio Alta & Østfold Internasjonale Teater a festival KIOSK 16
Finančne podporili: Arts Council Norway, Visegrad Fund a z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

An Unusual Musical of Breath by T.I.T.S.

The breath is dancing. Three bodies inhale the trembling circle of life and exhale a song of urgency, simultaneously from the past and the future. They remind us of the vital life force that animates and transforms us, to celebrate humanity. They give a voice to the pleasure and the pain of being on this planet. Intuition, instinct, and inner nature lead their way. 

In this audio-visual dance performance, T.I.T.S. play and consciously control their breathing to influence their physical, mental, or even emotional state and search for ways to materialize it through body, sound, and image.