The Future is Feminine 

The Future is Feminine 

31. 7. (sobota) / 12.00 / Niekde

  Drahé ženy sveta, oslovili ma, aby som našiel spôsob, akým by sme mohli oceniť a osláviť fakt, že v programe Kiosku tento rok prevažujú ženy, tvorkyne, interpretky, umelkyne. Je pre mňa dôležité, aby sme sa v tejto oslave všetky cítili pohodlne, bezpečne.  Intenzívne sa venujem spirituálnej a rituálnej práci a preto svoj návrh ukotvujem práve v tejto oblasti. Rád by som položil tri otázky a pozval nás k trom možným odpovediam. Každá z vás môže zareagovať iba na jeden podnet alebo si vybrať ľubovoľnú kombináciu otázok a odpovedí. Odpoveď nemusí byť verbálna, vítaná je akákoľvek interakcia s otázkou. "Vypusti to von" „Ak v súvislosti s mojím ženstvom pociťujem frustráciu a trápenie, ako by som sa mohla od nich oslobodiť?” "Povedz to nahlas" „Jestvuje jeden konkrétny príbeh, ktorým by som vedela prerozprávať moju skúsenosť ženy na profesionálnej umelecke scéne? Bola by som ochotná sa oň podeliť?” “Oslava a pocta“ „Keby som chcela osláviť ženu, ktorou som, božskú ženskosť a všetko ženské vo mne, ženy okolo mňa a vo svete...ako by som to dnes mohla urobiť?“ Môžeme si vybrať slovnú odpoveď, môžeme spievať. Celý rituál by mohol trvať asi 30 minút. Posledných 9 minút by som chcel pustiť pieseň od Jima O’Rourke „Prelude to 110 or 220 / Women of the world. Môžeme si klásť aj celkom iné otázky. Hľadať cesty, ako sa navzájom podporiť. Môžeme medzi nás prizvať ďalšie ženy.  “Čo iné by si od nás v tejto chvíli ešte potrebovala?”  Budeme sa počúvať. Budeme spolu. Teším sa na to.  Peter