Tomáš Danielis: Maybe, but of course

baroková opera v rozklade pre jedného tanečníka a humor na javisku Trochu baroková opera, trochu stand-up, trochu performance a trochu hra niekoľkých ja. “Maybe, but of course” skúma človeka ako veličinu. Človeka rozumného, zodpovedného, citlivého a múdreho… Umelec hľadajúci nové a prekvapivé formy v snahe dotknúť sa diváka svojimi obrazmi. Je tu ale jedna vec... Tá vec mnohých mien, ktorá reprezentuje vnútorné ja, jeho mnohotvárnosť i obmedzenia. V tomto projekte ju nazývame vnútorné ono. Ono, ktoré je niekedy pohľadom do zrkadla v kúpeľni a inokedy pohľadom na planinu ponorenú v inverzii. Ono, ktoré v nás niekedy vyvoláva smiech a inokedy zahanbenie. V našom okolí vie vyvolať pobavenie i váhu a hlbokú úctu. Ono, ktoré nás učí prispôsobovať i búriť sa, nevyhnutné pre formovanie prostredia, v ktorom žijeme aj byť ním formovaný. Miesto, kde sa neistota miesi s odhodlaním, humorom, reflexiou a možno trochu i s fatalizmom. Projekt skúma dynamiku vzťahu schopností a ašpirácií toho, čo by malo byť, toho, čo by chcelo byť a toho, čo je. Žongluje s ambíciami a humorom, ilúziou a realitou. Provokuje zaužívané a glorifikované normy budovania vlastnej identity a sociálneho statusu. Pýta sa, na čom je založený spoločenský pokrok, kde sa vytráca chápanie okolitého sveta, ako sa jednotlivec vzďaľuje prostrediu, v ktorom žije. Stand-upový formát umožňuje umelcovi satirizovať tvorbu predstavenia ako umelecký proces. Používa humor ako nástroj otvorenej a priamej komunikácie s publikom. S profesionálmi v oblasti umenia, ako aj s psychológmi či filozofmi. “Maybe, but of course” je Danielisov druhý pokus o satirickú stand-up performance. Prvým bol “21&counting”, ktorý mal premiéru v apríli 2019 na NuDance feste v Bratislave.   performance a text: Tomáš Danielis koprodukcia: Forum Stadtpark, Int. Bühnenwerkstatt Graz, Dynameat – Verein für Tanz, FEYNmen, A4 Bratislava