Tomáš Janypka vo Sphére​​

Tomáš Janypka vo Sphére​​

1. 8. (nedeľa) / 13.00 / Nová synagóga, Sphéra performance

Tanečník, performer a choreograf Tomáš Janypka v priebehu celého roka 2021 opakovane vchádza do dialógu so Sphérou. Východiskom celoročného skúmania je pre neho telo – najmä jeho telesnosť a limitácie. Cez tento kanál hľadá odpovede na otázky domova, váhy vecí na fyzickej aj duchovnej úrovni. Podoby a vyústenia Tomášovho tvorivého procesu v synagóge sa ukazujú za chodu a na ceste - zakaždým reaguje na aktuálnu atmosféru meniacej sa podoby Sphéry. Niekedy sa pridal k tesárom, ktorí ju stavali, takmer intímne sa zbližoval so sochou Evy od Mary Duras, ktorá vo vnútri spočinula na dva mesiace. Performatívnymi gestami vstupoval aj do výstavy Slavomíry Ondrušovej a Martina Hrehu. Zažil Sphéru plnú, prázdnu, na pravé poludnie aj v noci. Bol v nej sám aj so všetkými. Na Kiosku otvorí svoj vzťah s ňou divákom a diváčkam a ich bezprostredným reakciám.    celoročná spolupráca na projekte: Juraj Gábor, Simona Gottierová, Michaela Pašteková, Andrea Pojezdálová, Marek Jančúch Tomáš Janypka v prvom polroku 2021 pracoval v rámci Sphéry na projekte s názvom Greyscape of solitude comes to the Sphere. Foto: Slavomíra Ondrušová