tYhle

obývací pokoj

40 min.
english friendly

objektové divadlo

Obývací pokoj je expedíciou ľudskej predstavivosti do neprebádaného teritória nábytku. Odohráva sa medzi stenami jednej miestnosti, vo svete, ktorý existuje paralelne vedľa nášho. Každý predmet v ňom má vlastný charakter. Na pomedzí svetla a tmy, uprostred tichého škrípania drevených nôh a vŕzgania dverí, nábytok a ľudské telo sa stávajú plátnom, z ktorého sa vynárajú a zase strácajú fantastické figúry. Lukáš Karásek vo svojom projekte balansuje na hrane divadla masiek, tanca a cirkusu, a rozohráva vzrušujúcu hru plnú imaginácie a humoru.

Autor, performer: Lukáš Karásek
Dramaturgia: Viktor Černický
Scénografia, výroba masiek: Lukáš Urbanec
Svetelný design: Zuzana Režná
Kostýmy: Hynek Petrželka
Produkcia: tYhle, Studio ALTA

TRANSLATION BY DeepL:

living room

object theatre

The living room is an expedition of the human imagination into the unexplored territory of furniture. It takes place between the walls of a single room, in a world that exists parallel to our own. Every object in it has its own character. Between light and dark, amidst the quiet creaking of wooden legs and the creaking of doors, furniture and the human body become a canvas from which fantastic figures emerge and disappear again. Lukáš Karásek's project balances on the edge of mask theatre, dance and circus, playing out an exciting game full of imagination and humour.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)