Unkulunkulu: Hviezdoveda

30 min.,
bábková inscenácia,
czech language

 

Hviezdoveda je bábková inscenácia pre rodiny a deti od 3 rokov. Príbeh je inšpirovaný najstarším slovenským sci-fi – rovnomennou novelou Gustáva Reussa z roku 1856.

Krutohlav je vedec a vynálezca z Revúcej. Všetko na tomto svete ho rozčuľuje, snáď okrem psa Duna. Radšej, než v otravnom meste, by Krutohlav žil na Mesiaci. Dokonca aj Duno naň čo tridsať dní zavýja. Krutohlava posadne zvedavosť. Tak urputne rozumkuje a počíta, ako sa tam dostať, až sa mu z toho hlava krúti. Ak skutočne neexistuje spôsob, tak ho sám vynájde!

Réžia a dramaturgia: Roman Poliak, Peter Podolský, Tereza Smetanová
Hudba a zvuk: Lenka Adamcová
Scénografia a bábky: Tereza Dostálová
Elektronické objekty: Radovan Dranga
Svetelný dizajn: Boris Adamčík
Účinkujú: Adela Dukátová, Kristína Šimková 

ENGLISH

Stargazing is a puppet show for families and children from 3 years old. The story is inspired by the oldest Slovak science fiction - the eponymous novel by Gustav Reuss from 1856.

Krutohlav is a scientist and inventor from Revúca. Everything in this world annoys him, except perhaps his dog, Dune. Krutohlav would rather live on the moon than in an annoying city. Even Duno howls at him every thirty days. Curiosity obsesses Krutohlav. He's so intent on figuring out how to get there that it makes him dizzy. If there really is no way, he will invent it himself!