Vhoď dieťa do Sphéry!

Deti sa na Kiosku vždy motajú - na Stanici sa ohadzujú pieskom a šplhajú po kontajneroch, naháňajú sa okolo lipy na dvore Novej synagógy, strácajú sa v rôznych iných priestoroch, kde hráme. Čiže v podstate si vytvárajú vždy vlastné performatívne akcie. Každý rok sa však snažíme ukotviť ich aspoň na chvíľu k nejakému konkrétnemu programu. V aktuálnom ročníku bude takýmto kotviacim bodom najmä Sphéra v Novej synagóge! V piatok o 15.30 v nej budú deti sprevádzať dospelých (avšak lístky sú už vypredané), v sobotu vo vybraných časových slotoch bude môcť do Sphéry vojsť ktokoľvek, či už dospelí alebo deti. Pozornosť však upriamujeme na piatok o 10.00. Umelkyňa Martina Mäsiarová, ktorá roky učí detské výtvarky, bude v tom čase viesť prechádzku Sphérou, pripravenú špeciálne pre detských divákov.  …. bádanie a hádanie a hľadanie a skúmanie a ňúranie a vnáranie a vykúkanie….čo všetko sa dá nájsť v guli a čo všetko sa v nej dá skryť?  Príďte vhodiť do Sphéry svoje dieťa!