Video z festivalu KioSK 2012Video from festival KioSK 2012

Video z piateho ročníka festivalu, ktoré spracoval Peter Pikna. Aj z tých niekoľko minút vidno, že spojenie náročného programu s uvoľnenou atmosférou nie je v prípade KioSKu prázdna fráza. Šiesty ročník sa uskutoční v termíne 25. - 28. 7. 2013 a veríme, že na ňom nebudete chýbať. Informácie o vstupenkách nájdete v sekcii Lístky.

Video from the fifth year of the festival, made by Peter Pikna. Even in the few minutes of the film, it is clearly seen, that the connection between ambitious program with a relaxed atmosphere is not an empty phrase in the case of KioSK. The sixth year of the festival will be going on from 25. – 28. 7. 2013 and we believe you will not be missed here. Information about tickets you can find in section Tickets.