Viktor Černický / PLI / In – progress

Viktor Černický / PLI / In - progress

  25 metrov štvorcových a 25 konferenčných stoličiek. PLI je nový projekt Viktora Černického na pomedzí inštalácie, performance a tanca, v ktorom sa jediný aktér podľa vzoru barokového filozofa G. W. Leibniza naplno usiluje o schizofrenickú rekonštrukciu sveta. Barokná robustnosť je nahradená priestorovou skromnosťou a ťažkopádne narastanie motívov kompenzuje materiálny minimalizmus. Workshop bude zdieľaným experimentom, v ktorom sa účastníci zoznámia so svetom projektu a osvoja si jeho základné stavebné prvky: práca s rytmom, telesná izolácia a vzťah performera a objektu. Celý proces bude smerovaný k záverečnej 90 minútovej prezentácii na pomedzí inštalácie a performance v rámci festivalového programu. KEDY: 24. – 26.7. KDE: Nová Synagóga KAPACITA: 15 účastníkov VÝSTUP: 26.7. o 18,00 VIKTOR ČERNICKÝ skúma tenké línie medzi tancom, fyzickým divadlom, súčasnou klaunériou a cirkusom. Jeho práce, vystavané na vzťahu performera a objektu, sa často vyvíjajú do rôznych foriem. So svojím sólovým autorským debutom PAROLAPOLEA bol na festivale Česká Taneční Platforma 2017 nominovaný v kategóriach Tanečník roku a Tanečná inscenácia roku. Ako interpret spolupracoval napr. so Cie Mossoux - Bonté (NEBOJ 2018), Miřenkou Čechovou (Creep 2017) Dominiquom Boivinom (Farewell 2016), alebo Jarom Viňarským (L'Amour 2015).