Viktor Černický: PRIMA

Viktor Černický: PRIMA

29. 7. (štvrtok) / 16.00 a 19.00 / Centrum Labyrint performance

Viktor Černický si v projekte PRIMA kladie otázku, akým spôsobom sa cez umenie môžeme stretnúť a čo si môžeme vzájomne sprostredkovať. O predstavení hovorí ako o “…priestore, kde môžeme tráviť čas iným spôsobom, kde spoločný pohyb a gesto prekračujú svet komunikácie a stáva sa z nich hra. Veľkou inšpiráciou je nám doba tzv. Holandského zlatého veku, obdobia, ktoré sa nám prihovára skrze tisíce obrazov, explodujúcich živou ľudskou energiou a hrou. Zaujíma ma, ako sa tancom dokážeme zabaviť a ako týmto spôsobom vytvárame rôznorodé spoločenstvá. Opierame sa o atmosféru banketov alebo večierkov na jednej strane, o rodinné oslavy aj pokojné momenty pri večeri na strane druhej, ale zaujíma nás aj všetko medzi tým.” Performance bude výstupom rovnomenného workshopu, ktorý sa uskutoční v dňoch 26. - 29. 7. 2021. Počas trojdňového Ateliéru v pohybe otvorí Viktor Černický svoj kreatívny proces verejnosti.