Voláme po projektoch!

Nové formy umenia, hybridné performancie, inštalácie a happeningy, nezávislé umenie - občas sa ťažko vysvetľuje, čo to presne znamená. Kiosk 1+2 (25. – 28. júl) alebo festival iného slovenského divadla a tanca sa aj preto bude venovať vzdelávaniu. Niekedy sa sami strácame v generatívnych pomenovaniach, open callujeme, interagujeme, zažívame ASMR performance, ponárame sa do soundartu. Kto nám pomôže sa v tom vyznať? Možno práve vy: Vyhlasujeme / Voláme po projektoch, ktoré sa nejakým spôsobom zameriavajú na vzdelávanie. Radi dávame priestor presahom a inšpiráciám z mimoumeleckých oblastí - radi uvedieme niečo nové, čerstvé, vznikajúce zároveň s prípravou festivalu. Pozývame preto na rezidenciu tvorivých ľudí z rôznych disciplín. Neviažeme sa na divadlo alebo umenie, pretože to, čo ho ozvláštňuje, je nedivadlo. Ale neviažeme sa ani na mimoumenie a radi sa necháme prekvapiť klasickou činohrou, dramatickým textom alebo tancom. Pre vašu inšpiráciu sa v rámci Kiosku budeme venovať týmto podtémam, ktoré nech slúžia ako možnosť, nie ako direktíva: - podoby či vízie vzdelávania a/alebo vzdelávacieho systému - výskum v umení / umenia / umením - angažovanosť / zodpovednosť (vzdelávania / ku vzdelávaniu) - práca s učiteľmi, študentami, divákmi Ponúkame:
  1. pokrytie nákladov a odmien do max. výšky 2000 € (podľa náročnosti projektu)
  2. priestor a technické zázemie počas mesiaca júl
  3. ubytovanie
  4. uvedenie dohodnutého výstupu na festivale Kiosk
  5. čiastočné produkčné (podľa dohovoru aj tvorivé) zastrešenie projektu
Formality: Výstupom rezidencie môže byť inštalácia, happening, performance, koncert, soundart, video, prednáška alebo iná forma so zahraničným pomenovaním (ktorej vysvetlenie, môže byť jej náplňou). Podmienkou je, aby bol výstup projektu prvýkrát uvedený počas Kiosku. Nemusí však byť v danom termíne ukončený, len čiastočne prezentovateľný. Sami si môžete určiť, ako dlho rezidencia bude trvať a koľko účastníkov do nej prizvete. Ak Volanie začujete, môžete odpovedať do 10. mája prostredníctvom popisu projektu, tvorivého zámeru, tvaru očakávaného výsledku a pridajte predstavu o finančnej  náročnosti (všetko dokopy max. 1 strana). Výsledky oznámime najneskôr do 20. mája 2019. Píšte / Volajte: Martin Krištof - martin@stanica.sk, tel. 0908 938 339 Michaela Pašteková - michaela@stanica.sk