Walking for ruins on ruins with ruins

prezentácia workshopu, prechádzka mestom
sprievodkyne: Katarína Marková, Milo Juráni, účastníčky a účastníci workshopu

Kolektívne verejné zdieľanie výsledkov niekoľkodňových diskusií, čítaní a skúmaní post-kapitalistických ruín Žiliny. Presná forma a trasa prechádzky bude zrejmá až ku koncu workshopu, budeme vás potom včas informovať, odkiaľ a kam sa pôjde. Osadenstvo workshopu je pestré, čiže to bude síce energetický úsporné, ale pre všetky zmysly určite mimoriadne pútavé a podnetné! 

A collective public sharing of the results of several days of discussions, readings and research into the post-capitalist ruins of Žilina. The exact form and route of the walk will become clear towards the end of the workshop, we will then inform you in due course from where and where to go. The cast of the workshop is varied, so while it will be energy-saving, it will certainly be extremely engaging and stimulating for all the senses!