Karine Ponties a Guillaume T. Fromentin: Tancujúce telo a svetlo
workshop spájajúci tanec a svetelný dizajn
18. – 28. júl 2016

Deviaty ročník festivalu Kiosk ponúka workshop, ktorý prepája tvorivé princípy tanečníkov, performerov a svetelných dizajnérov. V spolupráci s občianskymi združeniami SKOK! a Anténa – sieť pre nezávislú kultúru sme pripravili pohybový workshop a workshop svetelného dizajnu, ktorého lektormi sú členovia belgického uznávaného zoskupenia Dame de pic – choreografka Karine Ponties a svetelný dizajnér Guillaume Toussaint Fromentin. Karine Ponties je svetovo uznávanou choreografkou z Európy. Súbor Dame de Pic založila v roku 1995 a v priebehu dvadsiatich rokov tu realizovala viac ako tridsať choreografií. Pre jej prácu je charakteristická úzka spolupráca so svetelným dizajnom, ktorá je nesporne dôležitou zložkou v jej tvorbe. Guillaume Toussaint Fromentin je svetelný dizajnér a jej umelecký poradca, ktorý s Karine spolupracuje pri tvorbe predstavení už dlhé roky. Workshop špecifickým spôsobom prepája prax tanečníkov, hercov a svetelných dizajnérov. Vytvára jedinečný priestor na zdieľanie a vzájomný dialóg účastníkov k pochopeniu procesu umeleckej tvorby a výmeny informácií na viacerých úrovniach: verbálnej, fyzickej, osobnej a technologickej. Workshop predstavuje miesto sústredenia, kde sa výzvy fyzického prejavu zlievajú s predstavivosťou vo vzťahu k svetelnému zdroju. Zámerom pohybového workshopu je sústrediť sa na detaily tela, nie však v zmysle ich krásy a fyzického vyžarovania, ale v zmysle ich schopnosti označovať niečo hlbšie, živé a jednoduché. Telo, ktoré vstupuje do tvorby a prostredníctvom nepohodlných polôh zotrváva v nerovnováhe, dokáže vytvoriť nádherné figúry. Workshop je o objavovaní, improvizácii a tvorbe: nezáleží na zručnostiach, ale na schopnosti rozvíjať predstavivosť účastníkov cez premenlivé prostriedky. Workshop svetelného dizajnu sa sústredí nie na teoretické zvládnutie, ale na tvorivé rozmýšľanie účastníkov. Svetelní diazjnéri svetlo doslova vytvárajú, resp. vytvárajú ho tak, aby prinieslo význam a formu. Svietenie je ako hra: hra s rozmazanými predmetmi, telami; tieňohra, vďaka ktorej vznikajú nové obrazy. Tie zavádzajú oči diváka, hrajú sa s performerom, nútia ho reagovať na impulzy a vzápätí reagujú v odraze. Účastníc budú v spolupráci s performermi tvoriť objekty, ktoré vyžarujú alebo absorbujú svetlo; navrhovať materiály, ktoré menia povahu toho, čo vidíme očami, kombinujúc tvorivosť a invenciu. Komunikačným jazykom workshopov je angličtina. Časový harmonogram: 17. júl, nedeľa / príchod 18. - 28. júl, pondelok - štvrtok / priebeh workshopu 28. júl, štvrtok / verejná prezentácia ako súčasť festivalu Kiosk Miesto: Stanica Žilina-Záriečie Popatok za workshop: 180,- € Registrácia: Workshop svetelného dizajnu: katka@stanica.sk Pohybový workshop: jarovinarsky@physicalarts-sk.com (už je plne obsadený)