WORKSHOP – PÍŠ, AKO TANCUJÚ 2023

Chceš preniknúť do sveta súčasného tanca, získať nové pohľady a širšie kontexty? Zdokonaliť sa v analytickom a kritickom myslení, diskutovaní a písaní o súčasnom umení? Skús to s MLOKmi na festivale Kiosk 2023!


Po dvojročnej pauze MLOKi opäť organizujú workshop kritického myslenia a písania (nielen) o súčasnom tanci. Zároveň sa opäť vraciame do Žiliny na festival Kiosk, kde sme vzdelávaciu sériu Píš, ako tancujú pred pár rokmi odštartovali. Šieste vydanie workshopu sa uskutoční v termíne 27. - 30. júla 2023.

Program workshopu Píš, ako tancujú No. 6 budú tvoriť prednášky z oblasti teórie súčasného tanca, kritické tvorivé semináre, analytické diskusie aj praktická pohybová časť. Workshopom budú sprevádzať teatrologičky a kritičky Katarína K. Cvečková, Jitka Pavlišová, Diana Pavlačková a Barbora Liška. (Detaily budú upresnené po zverejnení festivalového programu.)

Pre koho je workshop určený?

Workshopu sa môžu zúčastniť slovenskí a českí študenti a študentky aj absolventi a absolventky umenovedných odborov vysokých škôl. Počet účastníckych miest je obmedzený, konkrétne zloženie workshopovej skupiny preto určí lektorský tím na základe vyplnených prihlášok. Uzávierka prihlášok je 30. júna 2023.

Workshop je pre vybraných účastníkov a účastníčky zadarmo, vrátane ubytovania počas celého trvania festivalu. Permanentku na festival Kiosk za zvýhodnenú cenu si účastník hradí sám priamo na mieste v prvý deň festivalu.

Ako sa prihlásiť na workshop?
Stačí vyplniť tento formulár.

Prípadné otázky píšte na: workshop@mloki.sk

Workshop z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

MLOKi tvorí skupina divadelných profesionálok a profesionálov. Venujeme sa kritike divadla a súčasného tanca, dramaturgii a spolupracujeme s divadelnými festivalmi. Kľúčovým projektom združenia je internetový časopis mloki.sk, ktorý je už desať rokov etablovaným priestorom pre reflexiu súčasného umenia (obzvlášť v rámci domácej divadelnej a tanečnej scény). Od roku 2018 organizujeme workshopy kritického myslenia a písania o súčasnom tanci pod názvom Píš, ako tancujú. Doteraz bolo zrealizovaných 5 workshopov, okrem žilinského Kiosku aj na festivaloch Česká taneční platforma a NuDanceFest. Viaceré účastníčky a účastníci workshopu sú dnes už etablovanými autorkami a autormi, ktorí píšu nielen pre mloki.sk, ale publikujú aj v ďalších slovenských a českých médiách.

Katarína K. Cvečková je spoluzakladateľkou kultúrneho spolku MLOKi a šéfredaktorkou časopisu mloki.sk. Venuje sa divadelnej kritike a reflexii súčasného tanca a s tým súvisiacej pedagogickej činnosti. Pravidelne spolupracuje aj s Platformou pre súčasný tanec na mapovaní a kritickom reflektovaní súčasného tanca na Slovensku prostredníctvom projektu Tanečná sezóna. V rámci doktorandského štúdia na Katedre divadelných štúdií DF VŠMU sa venovala výskumu aktuálnych tendencií nezávislej scény na Slovensku.

Jitka Pavlišová pôsobí na Katedre divadelných a filmových štúdií Univerzity Palackého v Olomouci, kde sa zameriava na výskum tanca a pohybovej performancie. Je kurátorkou tanečno-performatívneho programu mezinárodního festivalu Divadelní Flora Olomouc. Momentálne je aj hlavnou riešiteľkou vedecko-výskumného projektu Transkulturálne identity tela v súčasnom tanci a performanci na frankfurtskej Hochschule für Musik und Darstellende Kunst.

Diana Pavlačková sa venuje reflexii divadelného umenia a súčasného tanca. Absolvovala doktorandské štúdium na Katedre divadelných štúdií DF VŠMU. V minulosti sa zúčastnila viacerých workshopov Píš, ako tancujú a dnes je stálou členkou kultúrneho spolku MLOKi a bývalou redaktorkou internetového časopisu mloki.sk. V súčasnosti pôsobí ako šéfredaktorka časopisu kød – konkrétne o divadle.

Barbora Liška sa venuje divadelnej a tanečnej kritike, je spoluzakladateľkou časopisu CEDIT. Zaoberá sa vzdelávaním prostredníctvom performatívneho umenia. Zaujíma ju relativizácia nepriepustných hraníc medzi teóriou a praxou a ich zámerné prepájanie ako aj hľadanie súvislostí medzi myslením a telesnosťou.

Festival Kiosk

Kiosk je prehliadkou diel slovenskej nezávislej divadelnej a tanečnej scény. Dramaturgia sa zameriava na rôzne formy súčasného umenia a obzvlášť na diela a projekty, ktoré originálnym spôsobom riešia aktuálne obsahy umenia a spoločenských problémov. Nejde o prezentáciu overenej kvality, ale o objavovanie okrajových foriem, ktoré vzdelávajú a prinášajú nóvum pre tvorcov i divákov.