Workshop „Píš ako tancujú“

Chceš preniknúť do sveta súčasného tanca, získať nové pohľady a širšie kontexty? Rád by si sa zdokonalil v oblasti analytického a kritického myslenia, diskutovania a písania o divadle a tanci? Skús to s MLOKmi a skús to na Kiosku! MLOKi organizujú pilotný workshop kritického myslenia a písania o tanci počas festivalu nového slovenského divadla a tanca Kiosk. Lektorkami sú:
  • Jitka Pavlišová – česká teatrologička a pedagogička, ktorá sa aktuálne zameriava najmä na teóriu tanca a performatívneho umenia,
  • Barbora Kašparová – česká teatrologička a kritička venujúca sa najmä reflexii scény súčasného tanca a performatívneho umenia,
  • Katarína Cvečková – slovenská divadelná kritička a redaktorka, ktorá sa okrem iného zaujíma aj o prieniky divadla, tanca a performancie.
Workshop sa uskutoční počas festivalu Kiosk (26. – 29. júla 2018) v priestoroch Stanice Žilina-Záriečie. Pod lektorským vedením sa budú účastníci venovať reflexii vybraných predstavení festivalového programu. Počas štyroch dní prebehne jedna veľká prednáška na tému súčasný tanec a séria kriticky ladených diskusií len pre účastníkov workshopu. Workshopu sa môžu zúčastniť slovenskí a českí absolventi alebo študenti umenovedných odborov vysokých škôl, ich počet je však obmedzený. Na základe vyplnených prihlášok vyberie lektorský tím skupinu 10 účastníkov. Uzávierka prihlášok je 9. júla 2018. Povinný účastnícky poplatok vo výške 25 € zahŕňa okrem aktivít workshopu pre účastníka aj akreditáciu na celý program festivalu a ubytovanie. Prihláška na workshop - prosím vyplň tento formulár. Workshop z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.