Yuri Korec & Co.: HABIBI 2196 – 18

for english scroll down buy tickets

Yuri Korec & Co.: HABIBI 2196 – 18 

performance

25. 7., 15.30/22.00 Stanica, S1

"Je úplne jedno, kde sa zajatec svojho strachu nachádza. Jeho cela nemá východ a jeho situácia východisko. Strachom z toho, kým sme, si svoju celu nosíme neustále so sebou a jediný svet, ktorý nám tak zostáva, je svet našich predstáv o tom, aké by to bolo, keby..." V arabskom svete má slovo Habibi, používané hlavne na označenie jedincov mužského rodu, význam miláčik alebo môj milovaný. Tanečné dielo Habibi problem rakúskej choreografky Helene Weinzierl bolo inšpirované skutočným príbehom dvoch iránskych gay tínedžerov a ich problémov s láskou, založených na jej neakceptovateľnej inakosti. Zatiaľ čo jeden z nich bol za to, kým je, odsúdený a popravený vo svojej vlastnej krajine, druhý musel v európskom exile čeliť hrozbe deportácie.Napriek tomu, že príbeh Mehdiho Kazemiho a jeho priateľa sa odohral už pred vyše desiatimi rokmi, jeho politický apel je, žiaľ, stále aktuálny. Slovenský choreograf Yuri Korec, ktorý bol spoluautorom a performerom pôvodnej verzie tohto diela, prezentuje nanovo vytvorenú tanečnú performance Habibi 2196-18 v kontexte otázky inakosti v našom regióne. Cez tému prenasledovania LGBTI komunít v autokratických režimoch pred nás stavia metaforu strachu z inakosti, z neznámeho a zdôrazňuje, že to, že nie sme odsúdení na život vo väzení, neznamená, že vonku sa nemôžeme cítiť neslobodne. Réžia a choreografia: Yuri Korec Choreografia a performancia: Lukáš Zahy Dramaturgia: Jakub Turčan Hudba: Oliver Stotz Svetelný dizajn: Jojo blue Video: Markus Huber Video animácia: Petra Hinterberger Grafický dizajn: Ivana Kleinová Námet: Helene Weinzierl, Erich Rudolf, Yuri Korec Koprodukcia: Cielaroque Helene Weinzierl/www.cielaroque.com Produkcia: Skrzprst __________ It does not really matter where the prisoner of his own fear is. His cell does not have an exit, nor has his situation a resolution. By fearing our true selves, we constantly carry our cells with us and the only world which remains is the world of our images of what would happen, if... The arabic word Habibi is a male connotation of darling or my beloved. The dance performance of an Austrian choreographer Helene Weinzierl Habibi Problem was inspired by a true story of two Iranian gay teenagers and their problems caused by the inacceptable otherness of their love. While one of them was killed by the authorities of his own country at the age of 17, the other lived in the UK exile under a constant threat of deportation back to his land. Ten years later, Slovak choreographer Yuri Korec, who is the co-author and performer of the original version of this work, presents a renewed dance performance called Habibi 2196-18 within the context of the question of otherness in the Eastern European region. Directed by & Choreography: Yuri Korec Choreography & Performance: Lukáš Zahy Dramaturgy: Jakub Turčan Music: Oliver Stotz Light design: Jojo blue Video: Markus Huber Video cut/animation: Petra Hinterberger Graphic design: Ivana Kleinová Idea: Helene Weinzierl, Erich Rudolf, Yuri Korec Co-production: Cielaroque Helene Weinzierl/www.cielaroque.com Production: Skrzprst