Zuzana Žabková a kol.: …and I want to remember all your shapes

for english scroll down

Zuzana Žabková a kol.: …and I want to remember all your shapes

súčasný tanec Sobota 28. 07., 15.00 Stanica, S2   "rýchlo meniace sa obrázky so zatvorenými očami nie sú až tak vzrušujúce ako rýchlo meniace sa obrázky s otvorenými očami"  Tanja Sljivar ...and I want to remember all your shapes je denníkom tripperov a sitterov, ktorí rekonštruujú svoj pobyt v pseudo-psychadelickom tripe. Sitteri sa starajú o tripperov sprevádzaných sprostredkovateľom počas tripu v elastickom čase. Prianie stať sa "múdrou v rastlinách”*  si vyžadovalo zlý trip. Spoločná halucinácia si vyžadovala spoločné užívanie drog. Cesta v horizontálnej choreografii používa princípy permakultúry, kde prítomnosť v špirálovej konštalácii umožňuje prijatie všetkých častíc kruhu. Feťák a liečiteľka. Príprava je potrebná. Sprievodca, pozorovateľ a poet. Skupina: Bjornsova Choreografia: Zuzana Žabková s Laura Eva Meuris, René Alejandro Huari Mateus, Catalina Insignares, Mor Gur Arie Dramaturgia: Tanja Sljivar (SER) Svetlá a zvuk: René Alejandro Huari Mateus (CO/DE) Výtvarná spolupráca: Nik Timková (CZ/SK) Účinkujú: Laura Eva Meuris (BE), René Alejandro Huari Mateus (CO/DE), Zuzana Žabková (SK/CZ/DE) *verš z Magic Mushroom ritual chant od Marie Sabiny - mexickej liečiteľky, zaoberajúcej sa psychadelickými šamanskými technikami uzanazabkova.blogspot.com ______ "rapidly changing images with eyes closed are not as exciting as rapidly changing images with eyes opened" (Tanja Sljivar) ...and I want to remember all your shapes is a diary of trippers and sitters reenacting their journey after a pseudo-psychadelic trip. Time got extended and an hour became one day. Sitters as caretakers and trippers as voyagers are guided by the provider through the trip and through elastic time. The wish to become “wise in the ways of plants”* required a bad trip. Having a common hallucination requires a decision of taking drugs together. The journey in horizontal choreography applies principles of permaculture where being in spiral constellations enables to face all the particles of the circle. Junkey and curandera. Pre- tripping with you as a guide, an observer and a poet.  *verse from Magic Mushroom ritual chant by Maria Sabina - mexican curandera a healer who introduced a psychedelic notions to the western world