Kiosk Open Call 2021

kiosk open call image V tomto momente guľa, resp. Sféra existuje len ako model či nákres. Napriek tomu chceme, aby ste už teraz začali uvažovať, akými spôsobmi sa jej môžete dotknúť, ako do nej vstúpiť alebo naopak, pozorovať ju zvonka. Vaše vstupovanie či vystupovanie do gule a z gule by malo mať samozrejme podobu umeleckého gesta - tanečného, divadelného, performatívneho. Hrajte sa s proporciami objektu, vnímajte ho ako netypické javisko, ako symbol totality ega či aj ako metaforu Zeme. Aké veľké a silné vo vzťahu k nej je naše telo? Vchádzaním a zasahovaním sféru možno zbavíte magického, možno len posilníte jej funkcionalitu, možno doplníte prázdno v jej vnútri alebo naštrbíte hustotu jej obsahu. Dialóg s ňou budete viesť vy, my len naznačujeme, aký spôsob interakcie by sme radi na Kiosku zažili:
  • nové diela
  • adaptácie už existujúcich diel
  • performatívne situácie
  ČO PONÚKAME Sféra začne v Novej synagóge naberať hmotu až začiatkom roka 2021. Zatiaľ vám ponúkame nákresy, vizualizácie, fotografie projektu. Juraj Gábor ich naživo prezentoval počas uplynulého Kiosku. Myslíme si, že už teraz sa dá nad výzvou, ktorú Sféra kladie rozmýšľať. Chceme, aby ste mali viac času a najmä, aby ste sa už teraz začali spolu s nami tešiť na ďalší ročník Kiosku. Doba je neistá, ale všetci túžime po nejakých oporných bodoch. Preto ponúkame už teraz nasledovné:
  • na požiadanie vám zašleme konkrétnejšie plány celého projektu Completing the Sphere
  • finančná podpora projektu (jej výška sa bude odvíjať od vášho návrhu rozpočtu a našich možností)
  • pomoc pri technickom a produkčnom zabezpečení
  • rezidencie pred začiatkom Kiosku, vrátane ubytovania
  • možnosť navštevovať Novú synagógu počas stavby objektu a diskutovať o Sfére priamo s jej autorom
  • uvedenie vopred dohodnutého výstupu počas festivalu Kiosk (29.7.-1.8.2021)
FORMÁLNE ZÁLEŽITOSTI Momentálne nevieme odhadnúť, koľko projektov vo finále podporíme - bude záležať na tom, čo ponúknete a ako sa nám to bude páčiť. Zámerne nestanovujeme max. výšku podpory, nakoľko aj ročník 2020 ukázal, že každý projekt je špecifický, vyžaduje osobitý prístup a podmienky. Spoliehame sa na vašu férovosť v nastavení rozpočtu. Budeme radi, ak budete na výzvu reagovať priebežne, najdlhšie však do 25. februára 2021.   PROJEKTY A OTÁZKY ADRESUJTE SEM: Martin Krištof martin@stanica.sk Michaela Pašteková michaela@stanica.sk   www.kioskfestival.sk