• Kiosk X – SAVE THE DATE!

      Čas ako premenná, je rozhodujúcim faktorom aj pri definícii základnej umeleckej opozície staré / mladé, ktoré mení v...