• Voláme po projektoch!

    Nové formy umenia, hybridné performancie, inštalácie a happeningy, nezávislé umenie – občas sa ťažko vysvetľuje, čo to presne znamená....