KIOSK OPEN CALL 2022

Po človeku / After Human (KIOSK OPEN CALL 2022)

  Kontinuálny tlak na hodnoty nás dostal do stavu, že občas nevieme, či je lepšie konať alebo nerobiť nič. Akosi často máme pocit, že nám došlo palivo, elán, že sme stratili cieľ alebo sa nevieme rozhodnúť, ako a kade ďalej. Stojíme a čakáme. Nariekame, že je ťažké byť človekom, zároveň sa občas až hanbíme za to, že ním sme. Jedna z ciest, ako von z krízy človečenstva, je zbaviť sa človečenstva - antropocentrizmu a uznať právo bytia na javisku aj iným druhom. Post-pandemická kríza divadla, kríza človečenstva ohrozeného vojnovým konfliktom a klimatickými zmenami, pocity namyslenosti, bezmocnosti a stagnácie nás priviedli k premýšľaniu o festivale bez človeka, bez programu – teda bez oporných bodov nášho myslenia a orientácie. Tie určujú trasu, napomáhajú pri váhaní, no súčasne zbavujú ostražitosti (v boji) a lákajú k pohodlnosti. Tohtoročný Kiosk by mal byť skôr festivalom situácií. Do hry a premýšľania o budúcnosti divadla, o teatralite po konci človeka chceme zapojiť aj vás, zatiaľ živých ľudí. Vyhlasujeme preto Open Call pre Kiosk, ktorý sa uskutoční od 28.7. - 31.7. 2022.  

Čo hľadáme:

 • performatívne, novo-mediálne, robotické a ino-druhové diela, ktoré naznačujú, aké je divadlo bez človeka a po človeku - človek v nich nemusí / nemá byť zastúpený vôbec alebo môže byť prítomný iným, než živým spôsobom
 • divadelná súčasnosť z perspektívy po človeku - pozostatky divadla (prázdne scény bez ľudí, útržky scénografií, výtvarné inštalácie...) a nápady, ako s nimi naložiť
 • ozveny človeka a jeho performatívneho konania v iných médiách (zvukové či svetelné inštalácie, hudobné projekty, tanečné filmy...).
 • ponúknite formát, na ktorý sa nepýtame a môže nás prekvapiť

Čo by ste nám mali poslať:

 • ideový nástrel konceptu (opísaný slovne, prípadne aj s vizualizáciou)
 • férový návrh rozpočtu
 • ak máte pocit, že vás nepoznáme, priložte aj link na vašu tvorbu alebo portfólio
 • kto ešte náhodou nevie, Kiosk uvádza iba diela slovenských tvorcov a tvorkýň

Čo ponúkame my:

 • finančnú podporu projektu (jej výška sa bude odvíjať od vášho návrhu rozpočtu a našich možností)
 • pomoc pri technickom a produkčnom zabezpečení
 • dramaturgickú konzultáciu
 • možné rezidencie pred začiatkom Kiosku, vrátane ubytovania
 • uvedenie vopred dohodnutého výstupu počas festivalu Kiosk (28.7. - 31.7. 2022)
Ešte máme jednu, celkom zásadnú podmienku - Kiosk je festivalom slovenského ..., preto hľadáme slovenských tvorcov, tvorkyne a ich autorské nápady. Projekty posielajte priebežne, ale najneskôr do 20. apríla 2022 na adresy: michaela@stanica.sk a martin@stanica.sk. Autorom a autorkám vybraných projektov sa ozveme najneskôr do konca apríla. (Počet projektov, ktoré podporíme, vopred neurčujeme a je tiež možné, že nevyberieme nič.)  

V prípade doplňujúcich otázok a informácií kontaktujte:

Martin Krištof martin@stanica.sk, 0908 938 339 Michaela Pašteková michaela@stanica.sk, 0903 477 979   www.kioskfestival.sk FB Kiosk