KIOSK OPEN CALL 2023

Zásah elektrickým prúdom náš život ohrozuje rovnako závažne, ako keď nás zasiahne energetická kríza. Ani jednému nie je v našich silách vzdorovať. Môžeme ich len editovať.

Vyhlasujeme preto Open Call na projekty bez elektriny, s nízkym energetickým výkonom alebo také, ktoré si ju vyrobia samé. Ak chceme nechať prežiť naše kultúrne inštitúcie, musíme sa naučiť tvoriť s čo najmenšou uhlíkovou stopou, s čo najmenšou spotrebou elektrickej energie. Kultúrna infraštruktúra trpí a namiesto tvorby podporuje Slovnaft, SPP, Západoslovenské elektrárne či Mochovce. Pobyt vo vykúrených, zasvietených, čistých priestoroch s tečúcou vodou sa stáva komfortom. Komfortom sa stáva vlastne už samotný priestor. Doba Po človeku nás primäla riešiť praktické následky nášho konania.

Čo hľadáme:

- inscenácie, performancie či inštalácie nezávislé na energii (hlavne elektrickej)
- projekty, ktoré sú sebestačné a dokážu si všetky energie vyrobiť samé
- večerné párty, DJ bez elektriny, akustické zvukové performancie
- diela odohrávajúce sa v prírode (ideálne za každého počasia), performancie mimo kultúrnych inštitúcií
- adaptácie existujúcich performancií na situáciu bez základnej energetickej infraštruktúry
- diela, ktoré témou a formou reflektujú energetickú krízu a teda aj krízu kultúrnych inštitúcií
- nápady, ako šetriť, alternatívne energetické projekty, DIY workshopy výroby elektriny, prežitia, hľadania alternatívnych zdrojov (nielen umeleckého charakteru)
- rozhovory, diskusie, prednášky a ostatné nízkoenergetické akcie, ktoré dokážu zabaviť diváka

Čo by ste nám mali poslať:

- ideový nástrel konceptu (opísaný slovne, prípadne aj s vizualizáciou)
- férový návrh rozpočtu
- ak máte pocit, že vás nepoznáme, priložte životopis alebo portfólio

Ponúkame:

- dennú rezidenciu v nevykúrených a zhasnutých priestoroch
- finančnú podporu projektu (jej výška sa bude odvíjať od vášho návrhu rozpočtu a našich možností)
- produkčné zastrešenie, prípadne dramaturgickú konzultáciu
- uvedenie na Kiosku v termíne 27. – 30. 7. 2023

- - - - -

Prosíme, vaše ručne spísané nápady nám posielajte poštou na adresu: Martin Krištof, A. Bernoláka 33/57, 010 01 Žilina
Alebo miňte posledné kilowatty na emaily a adresujte ich sem: michaela@stanica.sk, martin@stanica.sk.

DEADLINE na nápady je 5. 4. 2023.

Autorom a autorkám vybraných projektov sa ozveme najneskôr do konca apríla. Aspoň dúfame.
(Počet projektov, ktoré podporíme, vopred neurčujeme a je tiež možné, že nevyberieme nič.)  

V prípade doplňujúcich otázok a informácií sa musíte asi spoľahnúť na to, že niekoho z nás dvoch stretnete niekde osobne:
Martin Krištof
Michaela Hučko Pašteková

www.kioskfestival.sk
FB Kiosk